Zendingskrans “KLEINE KRACHT”

Woensdag 12 december jl. mochten we samen met de 60+ uit onze gemeente een gezellige middag en avond hebben. Wat was het fijn dat iedereen in redelijke gezondheid was en deze dag er bij kon zijn. Wij danken de Heere dat hij ons dit alles heeft willen geven, want zonder Hem was dit niet geweest. We vinden het vaak zo gewoon, maar wat is het groot als we elke dag mogen zien als uit Zijn Hand gekregen. Nog is er genadetijd…!!!

 

Dit jaar hebben we geen vereniging meer, dus wensen we iedereen gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2013 toe.

 

De eerst volgende verenigingsavonden zijn:

 

9 januari: Spreker van de Bonisa Zending

23 januari: gewone verenigingsavond