nieuw seizoen vrouwenvereniging 2012-2013

D.V. woensdag 5 september  hopen we weer ons nieuwe seizoen te openen.

We vergaderen van 20:00-22:00 uur. Nieuwe leden zijn van harte welkom