Kerkdiensten/liturgie

De aanvangstijden van onze kerkdiensten kunt u vinden door op deze link te klikken. Onze kerkdiensten duren anderhalf uur.

Tijdens onze kerkdiensten is er kinderoppas beschikbaar.

Komt u van ver en wilt u de ochtend- én middagdienst bijwonen, dan is het mogelijk om tussen de diensten in de zaal van onze kerk over te blijven. Overlegt u dit van te voren even met onze koster: (+31) 053-4302633.

Onze kerkdiensten worden volgens oude tradities ingevuld. We maken gebruik van de bekende Statenvertaling uit 1637 en we zingen uit de psalmberijming van 1773. Mocht u geen Bijbel of psalmboek hebben, vraag er gerust een voor aanvang van de dienst. Onze koster helpt u graag.

Na afloop van de dienst wordt er gecollecteerd, er zijn 3 collectezakken. Met uw giften steunen we mensen in moeilijke omstandigheden (diaconie), vergoeden we de gastpredikant en ondersteunen we diverse kerkelijke projecten (kerk), en betalen we het onderhoud van ons gebouw (onderhoud). Eens per maand is er een extra collecte bij de uitgang voor bijzondere doeleinden.

Overeenkomstig de woorden van de apostel Paulus  (1 Kor. 11) dragen vrouwen een hoofddeksel tijdens de dienst.

Door op onderstaande balk te klikken kunt u een van onze kerkdiensten terugluisteren.

Datum: 28 januari 2018 (middagdienst)

Predikant: Ds S. W. Janse

0:00:00 –  inleidend orgelspel en stil gebed

0:03:10 – votum/zegengroet en samenzang

0:07:59 – Geloofsbelijdenis en schriftlezing

0:12:35 – Gebed

0:21:08 – Samenzang

0:28:30 – Prediking

1:18:41 – Dankgebed, samenzang en zegenbede