Deze website wordt vernieuwd

Gereformeerde Gemeente Enschede


Kerkdiensten/liturgie

De aanvangstijden van onze kerkdiensten kunt u vinden door op deze link te klikken.

Tijdens onze kerkdiensten is er kinderoppas beschikbaar.

Komt u van ver en wilt u de ochtend- én middagdienst bijwonen, dan is het mogelijk om tussen de diensten in de zaal van onze kerk over te blijven. Overlegt u dit van te voren wel even met onze koster: (+31) 053-4302633.

Onze kerkdiensten worden volgens oude tradities ingevuld. Dat houdt onder andere in dat we gebruik maken van de Statenvertaling (een Bijbelvertaling uit 1637) en dat we zingen uit de psalmberijming van 1773. Mocht u geen Bijbel of psalmboek hebben, vraag er gerust een voor aanvang van de dienst. Onze koster helpt u graag.

Onze kerkdiensten duren  anderhalf uur.

Liturgie

 • Orgelspel voor de dienst
 • Kerkenraad komt binnen met de voorganger
 • Stil persoonlijk gebed
 • Votum en zegengroet (niet tijdens leesdiensten)
 • Samenzang
 • Tien Geboden (’s ochtends) / Geloofsbelijdenis (’s middags)
 • Schriftlezing
 • Thema en samenvatting van de preek (alleen tijdens leesdiensten)
 • Gebed. In het gebed belijden we Gods grootheid en onze zondigheid. We bidden voor gemeenteleden die met ziekte en zorgen te maken hebben. We bidden ook voor andere mensen in nood, voor ons land en voor onze overheid.
 • Samenzang met collecte. Er komen drie collectezakken langs. Met uw giften steunen we mensen in moeilijke omstandigheden (diaconie), vergoeden we de voorganger en ondersteunen we diverse kerkelijke projecten (kerk), en betalen we het onderhoud van ons gebouw (onderhoud). Eens per maand is er een extra collecte bij de uitgang voor bijzondere doeleinden.
 • Eerste deel van de preek
 • Samenzang
 • Slot van de preek
 • Kort dankgebed
 • Samenzang
 • Zegengroet
 • Orgelspel na de dienst

Overeenkomstig de woorden van de apostel Paulus dragen vrouwen een hoofddeksel tijdens de dienst.