Onze boodschap

Stel, je bent gered uit een levensgevaarlijke situatie. Wat zou je over je redding willen vertellen? Waarschijnlijk drie dingen:

* Hoe groot je nood was
* Hoe en door wie je gered bent
* Hoe dankbaar je bent

Om het een beetje plechtig te zeggen: je zou uit ervaring kunnen spreken over ellende, verlossing en dankbaarheid. Bij ons in de kerk hoor je ook over deze drie onderwerpen vertellen.

Ellende
Iedereen maakt ellende mee. Soms kun je daar helemaal niks aan doen. Maar wat nog veel erger is: vaak ben je zelf de veroorzaker van allerlei ellende. Je kwetst mensen en je maakt dingen stuk.

Misschien probeer je je leven te beteren. Dat lukt niet goed. De zonden die je doet zijn niet zomaar een ongelukje. Het kwaad zit heel diep in je.

God is heel geduldig met mensen. Maar vergis je niet: uiteindelijk accepteert God het kwaad niet! Hij wil dat het kwaad gestraft wordt. Dat is wel zo rechtvaardig. We zitten daarom diep in de problemen. Zolang we leven, zondigen we en zitten we vast aan het kwaad.

Verlossing
Je moet dus gered worden van het kwaad en van de zonde. Kun je jezelf redden? Dat lukt niet! Je hebt iemand anders nodig. God Zelf is de Redder. Over Hem willen we graag vertellen.

Er zijn twee dingen die God heel graag wil:

* iedere zonde eerlijk straffen, want dat is rechtvaardig.
* mensen redden van de straf, want God heeft de wereld lief.

Je zou zeggen: dat kan niet samengaan. Maar wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God.

De zelfopofferende liefde van Jezus Christus, Gods Zoon, maakt dit mogelijk. Jezus heeft plaatsvervangend Gods straf op de zonde gedragen. Hij heeft een pijnlijke dood aan het kruis willen ondergaan. Hij is zelfs opgestaan uit de dood. Wie in Hem gelooft, heeft het eeuwige leven.

Misschien denk je “klinkt mooi, maar ik kan me er niet toe brengen om dat allemaal zomaar te geloven”. Dat herkennen we. Het geloof roept weerstand en bezwaren op. We laten ons niet zomaar overtuigen.

Maar als je de Bijbel leest en de kerk bezoekt kan er opeens iets bijzonders gaan gebeuren: God overtuigt je, met veel meer kracht dan je ooit voor mogelijk hield! Dan ga je Hem geloven op Zijn woord.

Dankbaarheid
Als je gaat geloven dat het offer van Jezus Christus jouw redding is van de straf op de zonde, dan hoort daar dankbaarheid bij. De christelijke dankbaarheid richt zich op het gebod en op het gebed

Met het gebod bedoelen we de Tien Geboden en de andere geboden die God in de Bijbel heeft gegeven. Wie gered is van de zonde, wil niet langer tegen Gods geboden zondigen.

In het gebed erkennen we God. Leg al je gedachten en je zorgen aan God voor!