November 2012

Meditatie

Ik heb gehaast, en niet vertraagd Uw geboden te onderhouden

Psalm 119:60

Wie heeft er geen haast? We zijn altijd allemaal druk. We worden geleefd.

We komen er meestal niet aan toe om ons te bezinnen op wat het meest belangrijke is in ons leven. In het algemeen is er veel haast om verkeerde dingen te doen, maar weinig haast om bezig te zijn in het doen van de wil van God.

Voor David is het onderhouden van de geboden van de Heere het meest belangrijke in zijn leven. Daar gaat zijn hart altijd naar uit. Hij laat zich niet ophouden om minder belangrijke dingen te doen. Zonder aarzelen, maar ook met blijdschap onderhoudt hij de geboden van de Heere. Hij wil geen tijd verliezen met zich bezig te houden met minder belangrijke zaken.

Geestelijke traagheid gaat vaak samen met weinig belangstelling en halfslachtigheid. Er is vaak meer haast om de dienst van de wereld te onderhouden en er is traagheid in het bidden, mediteren en bijbel lezen. Uitstellen werkt traagheid in de hand. De oorzaak van traagheid in de dienst van de Heere is liefdeloosheid. En áls men eraan toekomt, dan is het noodgedwongen. Men raakt het maar even terloops aan, zo nu en dan.

De Heilige Geest werkt altijd haast in het dienen van God. Hij wekt de begeerte om de verloren tijd in te halen. Een álgemene overtuiging werkt het gevoel van plicht. Maar een zaligmákende overtuiging werkt haast. Het is een zaak van leven of dood.

Velen gaan verloren zoals Felix. Hij stelt uit en wacht op een gelegener tijd. Een tijd die nooit komt. Van uitstel komt afstel. Heden is de tijd van God. Morgen… verderft veel mensen. Toen de herders de boodschap gehoord hadden dat Jezus geboren was, ‘kwamen zij met haast, en vonden (…) het Kindeke.’ Toen Zacheüs de stem van Jezus hoorde, haastte hij zich en kwam uit de boom en ontving Jezus met blijdschap.

‘k Heb niet vertraagd, om op die effen baan,

Het doel van Uw geboden niet te missen.

Ds.H. Hofman sr.