meditatie Februari 2013

                        De Poort geopend

 

Hoe wordt nu de poort geopend? Hoe gaat iemand in tot dat Koninkrijk van God? Hoe kom je aan de vergeving der zonden? En hoe kun je daar dan zeker van zijn?

Allemaal vragen die in je hart kunnen opkomen. Vragen waar je mee kan rondlopen in het gevoel dat er misschien toch nooit een antwoord zal komen. Nooit…?

Ik hoop dat het lévensvragen voor je zijn. Want op zulke vragen gaat God een antwoord geven!

Hoe dan? Door de prediking van het Evangelie. Daarin wordt de vergeving der zonden openlijk betuigd, zo zegt de catechismus. Daar zit jets koninklijks in. Het is een openlijke aankondiging. Zoals wij door de wet in staat van beschuldiging worden gesteld, zo wijst het Evangelie de vrijspraak aan voor een schuldig en verdoemelijk mensenkind.

Voor wie wordt nu de poort geopend? Niet voor goede, maar voor slechte mensen. Voor mensen die er buiten staan en dat om eigen schuld. Voor daklozen en zwervers. Voor ouderen jongens en meisjes die bedroefd zijn naar de Heere, omdat de liefde Gods is uitgestort in hun hart. Voor zulken die Hem moeten missen en Hem toch niet kunnen missen. “Tot Wien zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens” (Joh.6:68). Is dat het uitzien van je hart? Blijf dan maar liggen aan de poort. “Zo Hij vertoeft, verbeid Hem, want Hij zal gewisselijk komen…”

Wat een wonder als die poort mag opengaan! Nee, dat is nooit om ons roepen en bidden. Het is enkel en alleen om de kruisverdiensten van Christus. Van Hem Die als een balling over deze aarde ging en buiten de poort heeft geleden. Hij is het Die Zich neerbuigt over een man of vrouw een jongen of een meisje dat zeggen moet: Ik heb verdiend eeuwig te moeten omkomen!

Want dit is de belofte van het Evangelie, dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

 

                                                           Ds. C. Sonnevelt