Alle dingen in Zijn hand

Door de hand van de verhoogde Christus aan Gods rechterhand regeert de Vader alle dingen. Het gaat hier over Zijn Middelaarsmacht, de macht, die Hem geschonken is als Middelaar op grond van Zijn volbrachte werk. Zo regeert Christus Zijn kerk door Woord en Geest. Hij regeert, ook als de weg van Gods kind door de diepte gaat, ook als Job op de ashoop zit, ook als Daniƫl in de leeuwenkuil geworpen wordt. Zijn regering over Zijn kinderen is een wijze regering, een liefdevolle regering. Hij weet wat goed voor de Zijnen is. En omdat Zijn regering een liefdeheerschappij is, bespaart Hij hen Zijn kastijdingen niet, omdat zij ook die nodig hebben.

Christus regeert niet alleen Zijn kerk, maar Hij regeert ook heel de wereld. De touwen van het wereldgebeuren liggen in Zijn handen. Er was eens een kind van God, die zei: Ik lees iedere dag in de krant, hoe mijn Koning de wereld regeert. Lees je zo weleens in de krant? Ligt de opengeslagen krant weleens naast je opengeslagen Bijbel? De wereld wordt niet geregeerd vanuit Washington of Moskou, maar vanuit de rechterhand Gods. Hebben wij al als een verloren zondaar leren buigen aan de voeten van die Koning? Hebben wij onszelf leren veroordelen en op Hem alleen leren hopen? Zijn wij al een onderdaan van Koning Jezus geworden door wedergeboorte en bekering? Dan hoeven wij niet bang te zijn als wij horen van verschrikkelijke wereldgebeurtenissen, van oorlogen en spanningen tussen de volkeren. Met die Koning in het oog mag Gods kind het weten: Wat er ook gebeurt, het gaat toch goed, want aan de rechterhand van Zijn Vader regeert Christus alle dingen. Al gaat het ook door bange wereldgebeurtenissen heen, zoals wij in de Openbaring van Johannes kunnen lezen, die grote Koning zal Zijn kerk eruit halen en voor eeuwig thuis brengen.

Ds. J.J. van Eckeveld