Meditatie april 2012

Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide
Hij: Het is volbracht! En het hoofd buigende,
gaf den geest.

Joh. 19:30

Christus heeft de lijdenskelk leeggedronken en volbracht alles wat nuttig is om Zijn Kerk te hulp te komen als zij verzocht wordt. In een grote verdrukking verloste Hij Zijn volk van vloek en toorn, en legde Zijn leven voor hen af. Hij boog Zijn hoofd in eerbied voor het Goddelijk recht. Eerst boog Hij het hoofd, daarna stierf Hij. Hij gaf de geest op het vloekhout van het kruis, tot wegneming van de vloek, die op de Zijnen lag. Hij brak de banden, maar door de dood. Eerder kon dit niet gebeuren. Maar nu kon die dood Hem ook niet houden, want Hij had gezegd: Ik heb macht Mijn leven af te leggen en het weder aan te nemen. En hoe zal voor ons deze dood nu nuttig zijn?

Wel, in het verliezen van ons eigen leven, en in de volbrachte werken te omhelzen door het geloof. Opdat wij ook eens met Hem mogen opstaan, zonder banden.

Ds. G. van Reenen