9 december 2011 kerstfeest met de herders

We mochten deze avond samen zijn met 13 kinderen. Het thema voor deze avond was het kerstfeest met de herders. Zij mochten van de engelen horen dat er in de stal van Bethlehem de  Zaligmaker, de Heere Jezus was geboren en dat ze Hem zouden vinden gewonden in doeken en liggend in de kribbe. Daarna staat er: zij gingen met haast, alles achterlatend. Niet gedacht: hoe moet dat met de kudde of dat zullen we morgen wel doen, nee: DIRECT. Hebben wij ook zo’n haast om de Heere Jezus te zien? Verlaten wij ook alles om de Heere Jezus? Vinden wij de Heere Jezus kennen het allerbelangrijkste ? Zijn wij dankbaar en blij dat wij elke dag Gods Woord mogen horen? Gaan we graag, met haast, elke zondag naar de kerk? Dat zijn vragen die we besproken hebben, maar ook hebben we gesproken over de mensen die in vervolging en marteling hun christen zijn niet verloochenen en hoe die leven met Gods Woord.

Verder hebben we deze avond een kerstbakje gemaakt voor de ouderen in de kerk.  Allemaal deden we ons best om een mooi stukje te maken en dat is gelukt.  De ouderen ( 60+ ers ) mochten deze aan het eind van de contactmiddag mee naar huis nemen, nadat deze gebruikt waren als decoratie op de tafels. Zij vonden het een fijne verrassing van ons.

De volgende verenigingsavond is op D.V. vrijdag 13 januari 2012 van 18:45 uur- 20:00 uur. Iedereen die in groep 3-7 zit is welkom. Neem gezellig een vriend of vriendin, een buurjongen of buurmeisje mee.

We wensen iedereen gezegende kerstdagen en een voorspoedig en gezond nieuwjaar toe.