Informatie over onze gemeente

De Gereformeerde Gemeente te Enschede is op 21 april 1949 geïnstitueerd en heeft toen de naam Elim gekregen. De Gereformeerde Gemeente te Enschede (Elim) bestaat uit ongeveer 60 leden.

In onze kerkdiensten staat de Bijbel als het woord van God centraal. We hebben geen eigen predikant. Wel hebben we vaak een gastpredikant. Wanneer er geen predikant is, leidt een ouderling de dienst.

Verenigingsactiviteiten

In onze gemeente vinden verschillende verenigingsactiviteiten plaats: We hebben een Bijbelkring, waar om de 14 dagen een gedeelte van de Bijbel besproken wordt, de zendingskrans “Kleine Kracht” die actief betrokken is bij het zendingswerk en twee jeugdverenigingen die één keer in de maand samen komen, de -12 JV voor kinderen die in groep 3-7 zitten en de +12 JV voor de jeugd van 12- 16 jaar.

Heeft u vragen, klik dan hier voor onze contactgegevens.