Alle dingen in Zijn hand

Door de hand van de verhoogde Christus aan Gods rechterhand regeert de Vader alle dingen. Het gaat hier over Zijn Middelaarsmacht, de macht, die Hem geschonken is als Middelaar op grond van Zijn volbrachte werk. Zo regeert Christus Zijn kerk door Woord en Geest. Hij regeert, ook als de weg van Gods kind door de … [Read more…]