Verslagenheid, vrucht van de Pinkstergeest

En als zij dit hoorden, werden zij verliagen in het hart… (Hand 2:37a) Petrus, vol van de Heilige Geest, preekt vrij- en blijmoedig. Alle mensenvrees valt weg. De Geest leidt hem in alle waarheid. De Geest geeft hem te spreken. Vanuit de Schrift toont hij aan dat Jezus de Christus is. Hij is Degene, Die … [Read more…]