meditatie maart 2013

                                   Een volkomen Zaligmaker   Gij zult een volkomen lam hebben                                                                                   Exodus 12:5a   In dit vers lezen we eigenlijk de kern van het Pascha. Gij: Lezer, het is een persoonlijke zaak! Gij! Met genade in het voorgeslacht verheerlijkt, hoe groot dat voorrecht ook is, kunnen wij het niet doen. We hebben persoonlijk, particulier … [Read more…]