Meditatie mei 2013

Hemelvaart   En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in de hemel.   Lukas 24:51 De discipelen hebben Jezus zien opvaren van de Olijfberg. Het ‘geschiedde’ staat er. De Hemelvaart is geen sprookje, geen fabeltje, maar geschiedenis. Zoals Kerstfeest, Goede Vrijdag en Pasen geschiedenis zijn. Wij spreken … [Read more…]