Banknummers en verenigingen

Hieronder de rekeningnummers met die bij de verenigingen horen

Vereniging rekeningnummer IBAN
Zendingskrans kleine kracht 7232890 NL88INGB0007232890
Bijbelkring 31.67.77.129
Jeugdvereniging -12 92.71.50.255
Jeugdvereniging +12 6.26.54.553