Jezus opzoekende zondaarsliefde

    ….en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelve vindt? Lukas 15:4 Het is een overbekend beeld dat de Heere Jezus gebruikt in Zijn preek. Een oosterse herder telt zijn kudde met honderd schapen. Eén wordt gemist. Het is afgedwaald, weg gezworven van de herder en van de kudde. En dat om eigen schuld. … [Read more…]